Odvajanje i sinteriranje

Što je uklanjanje veziva i sinteriranje:

Vakuumsko uklanjanje veziva i sinteriranje proces je potreban za mnoge dijelove i primjene, uključujući metalne dijelove u prahu i MIM komponente, 3D metalni ispis i primjene perli kao što su abrazivi.Proces uklanjanja veziva i sinteriranja svladava složene zahtjeve proizvodnje.

Veziva se općenito koriste u svim ovim primjenama za izradu prethodno toplinski obrađenih dijelova.Dijelovi se zatim zagrijavaju na temperaturu isparavanja vezivnog sredstva i drže na toj razini sve dok ne završi ispuštanje plinova iz vezivnog sredstva.

Kontrola segmenta odvajanja osigurava se primjenom prikladnog parcijalnog tlaka plina koji je iznad temperature tlaka pare drugih elemenata u osnovnom materijalu legure.Parcijalni tlak je normalno između 1 i 10 Torra.

Temperatura se povećava do temperature sinteriranja osnovne legure i održava se kako bi se osigurala difuzija dijelova čvrstog stanja.Peć i dijelovi se zatim hlade.Brzine hlađenja mogu se kontrolirati kako bi se zadovoljili zahtjevi tvrdoće i gustoće materijala.

Peći preporučljive za odvajanje i sinteriranje


Vrijeme objave: 1. lipnja 2022